metalshop   /   Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

af virksomheden METALSHOP.CZ, s. r. o., med adresse på 174 Bystřice, Frýdek-Místek distriktet, postnummer: 73995, identifikationsnummer: 28574699, under filnummer C 32711, ledet af den regionale domstol i Ostrava

1. Indledende bestemmelser

1.1. Disse vilkår og betingelser (herefter "Vilkårene") regulerer gensidige rettigheder og forpligtelser for sælger og kunde i overensstemmelse med statutten i § 1751 i stk. 1 i lov n. 89/2012 Sb., Civilloven. De regulerer også rettigheder og forpligtelser for udbyderen og brugeren i forbindelse med brugerens konto.

1.2. I vilkårene skrives følgende begreber med store forbogstaver:

Sælgeren
sælgeren i henhold til statutten i §2079 i civilloven, herefter METALSHOP.CZ, s.r.o.

Kunden
kunden i henhold til statutten §2079 i civilloven

Kontrakten
købskontrakten indgået mellem sælger og kunden

Forbrugeren
enhver, der uden for virksomhedens omfang eller erhverv, indgår kontrakt med sælgeren

hjemmesiden
Vi ser hjemmesiden som det program, henholdsvis applikationen, der er tilgængelig online via www.metal-shop.dk. Dens hovedfunktion at vise, vælge og bestille produkter til brugeren.

Indkøbsvogn
Er en del af webstedet der automatisk genereres ved kundens aktivering af flere funktioner, herunder tilføjelse af, fjernelse af samt ændringer i mængden af ​​produkter

Udbyderen
den person der muliggør benyttelsen af brugerens konto; METALSHOP.CZ, s.r.o.

Brugerkonto
en del af webstedet der er tilgængelig for én bestemt bruger, dette aktiveres via registrering og er tilgængeligt efter bekræftelse af adgangsdata

Brugeren
personen der benytter Brugerkontoen

2. Brugerkonto

2.1. Brugeren er berettiget til at oprette en Brugerkonto på Hjemmesiden for at gøre det lettere at bestille produkter.

2.2. Brugeren opretter Brugerkontoen på følgende måde: De udfylder i som minimum de obligatoriske data på Hjemmesiden, herunder fornavn, efternavn, faktureringsadresse, email adresse, brugernavn og adgangskode, og gemmer derefter disse data. Samtidigt skal de acceptere Vilkårene og behandling af personoplysninger (herefter "Registreringen").

2.3. Vi betragter de indtastede data på Brugerkontoen som sande og fuldstændige. Ansvaret for potentielle fejl ligger udelukkende hos Brugeren.

2.4. Adgangen til Brugerkontoen er begrænset af logindata, herunder brugernavn og adgangskode (herefter "tilmeldingsdata"). Brugeren og Udbyderen er begge forpligtet til at holde disse data private.

2.5. Brugeren er ikke berettiget til at lade andre mennesker at bruge sin brugerkonto.

2.6. Udbyderen har tilladelse til at annullere Brugerkontoen, specielt i tilfælde af Brugerens inaktivitet i over et år, eller hvis Kunden krænker rettighederne i kontrakten, herunder også Vilkårene.

2.7. Brugeren er klar over muligheden for, at hans konto til tider kan være utilgængelig, specielt i tilfælde af Udbyderens vedligeholdelse af software og hardware eller tredjeparts vedligeholdelse heraf.

2.8. Der er lignende begrænsninger for Brugeren som i afsnit 9.9. og 9.10.

3. Indgåelse af Kontrakten

3.1. Alle produkterne på Sælgers Hjemmeside er kun informative, og Sælgeren er ikke forpligtet til at indgå Kontrakten for disse produkter. Lov § 1732 i borgerloven kan ikke bruges.

3.2. Hvis Kunden ønsker at bestille produkterne, skal han tilføje dem i Indkøbsvognen med angivelse af antal produkter og derefter udfylde formularen på Hjemmesiden, som indeholder:

 • a) oplysninger om de bestilte produkter, mængden,
 • b) oplysninger om betaling af prisen,
 • c) oplysninger vedrørende leveringen, og
 • d) oplysninger om omkostninger i forbindelse med leveringen,
 • e) oplysninger om kundens for- og efternavn, deres faktureringsadresse og e-mail adresse. Hvis Kunden er identisk med Brugeren, indtastes disse data automatisk (herefter "Ordren").

3.3. Det er muligt at kontrollere og ændre de indtastede data, herunder også mulighed for at finde og rette potentielle fejl i Ordren.

3.4. Ordren er færdiggjort, når Kunden trykker på knappen "Bestil", dette er Tilbuddet (herefter "tilbuddet"), og det bydes til Kunden.

3.5. Sælger bekræfter Ordren med det samme over for Kunden via e-mail. Sælger sender bekræftelsen til kundens e-mailadressen, der er angivet i Brugerkontoen eller i Ordren. Når sælger bekræfter Ordren, er det accept af Kontrakten (herefter "Accept").

3.6. Det er muligt at indgå kontrakten på Tjekkisk.

3.7. Kontrakten arkiveres af Sælger i fem år i elektronisk form. Kunden har adgang til den via sin Brugerkonto.

3.8. Ejendomsrettigheder overdrages til Kunden på tidspunktet for betaling af ​hele produktets pris, som det fremgår af Kontrakten.

4. Betalingsbetingelser

4.1. Hjemmesiden indeholder oplysninger om produkterne, herunder prisen på produkterne (herefter "Prisen"). Prisen inkluderer moms og alle andre gebyrer. Prisen er gyldig, når den offentliggøres på Hjemmesiden. Dette påvirker ikke Sælgers mulighed for at indgå Kontrakten individuelt.

4.2. Kunden er forpligtet til at betale produktets Pris inklusive indpaknings- og forsendelsesomkostninger samt levering på det aftalte beløb. Hvis det ikke er angivet på anden vis, inkluderer Prisen allerede pakke- og forsendelsesomkostninger.

4.3. Udgifterne til midler til fjernkommunikation påvirker ikke pPisen, og Sælger kan kun opkræve transport.

4.4. Sælger er berettiget til at kræve hel eller delvis betaling, før produktet sendes til Kunden. Lovgivningen i § 2111, stk. 1, i civilloven er ikke gældene i dette tilfælde.

4.5. Prisen kan betales til Sælger på følgende måder:

 • a) med direkte debitering via PayPal
 • b) med betalingskort
 • c) med Dankort
 • d) med online bankoverførsel
 • e) med MobilePay

4.6. Kunden angiver betalingsmetoden i Ordren.

4.7. Kunden kan kun ændre betalingsmetoden, hvis Sælger er enig i ændringen. En sådan ændring skal foreslås skriftligt til Sælger og leveres til hans e-mailadresse eller faktureringsadresse.

4.8. Sælger fastholder retten til at afslå betalingsmetoden til Kunden, da betalingsmetoderne er nævnt i afsnit 4.5.

4.9. Ved kontant betaling eller betaling med betalingskort kan Prisen opkræves på købstidspunktet. I tilfælde af direkte debitering opkræves Prisen inden for 7 dage efter Kontraktens indgåelse. Hvis prisen ikke betales indefor tidsrammen, anses kunden for at annulere købet.

4.10. I tilfælde af direkte debitering til Sælgers konto får Kunden, senest ved acceptering, et variabelt symbol. Kunden er forpligtet til at betale prisen og angive dette symbol.

4.11. I tilfælde af direkte debitering er forpligtelsen til at betale den pris, der er opfyldt på tidspunktet for pengeoverførsler til Sælgers konto.

4.12. Hvis der er givet rabatter fra Sælger til Kunden, kan de ikke kombineres.

4.13. Hvis det er almindeligt i erhvervslivet, eller hvis det fremgår af reglerne, vil Sælger udstede faktura til Kunden på betalinger i forbindelse med Kontrakten.

5. Leveringsbetingelser

5.1. Sælger tillader følgende leveringsmetoder:

 • a) personligt køb på Sælgers lokationer,
 • b) personligt køb på stedet angivet af Sælger på Hjemmesiden (herefter "Leveringssted")
 • c) levering til Kunden til det sted, der er angivet på Ordren af ​​leverandøren

5.2. I tilfælde af speciel påkrævet transport, bærer Kunden risikoen og ekstraomkostninger i forbindelse med transport.

5.3. Hvis Sælger er forpligtet til at levere produktet til det sted, som Kunden har angivet i Ordren, er Kunden forpligtet til at overtage produktet ved levering. Ved personligt køb er grænsen for overtagelse ti arbejdsdage.

5.4. Hvis overtagelsen er aftalt ved levering, opfylder Sælger sin pligt til at videregive produktet idet han videregiver produktet til den første leverandør. Hvis Kunden er en Forbruger, opfylder Sælger sin pligt til at videregive produktet til Forbrugerens hænder. Dette er ikke gældende hvis Forbrugeren kræver en anden leverandør, end dem Sælgeren tilbyder.

5.5. Sælger eller speditøren kan kræve identifikation af kunden, hvilket kan ske ved at indsende identifikationskort eller pas. Sælger har ret til at nægte at videregive produktet.

5.6. Hvis Kunden ikke overtager produktet inden for den tidsgrænse, der er angivet i afsnit 5.3 i Vilkårene, er Kunden forpligtet til at betale omkostninger til opbevaring eller genlevering. Sælger er berettiget til at sælge produktet efter at have advaret Kunden via e-mail og givet ham den passende frist. Opbevarings- og omleveringsomkostninger kan blive anmodet om at blive betalt af Kunden, og Sælger er berettiget til at medregne udgifterne.

5.7. Sælger er forpligtet til at levere produkterne og give Kunden mulighed for at disponere over produktet inden for femten dage efter indgåelsen af ​​Kontrakten, medmindre andet er angivet. Hvis produktet er angivet til "på lager", sender Sælger produktet senest to arbejdsdage efter kontraktens indgåelse.

5.8. I tilfælde af direkte debitering til Sælgers konto, betaling via betalingssystem eller online betalingsenhed, er Sælger forpligtet til at levere produktet til kunden femten dage efter kunden opfylder sin pligt til at betale produktets pris, medmindre andet er angivet. Hvis produktet er angivet til "på lager", sender sælger produktet senest to arbejdsdage efter betalingen.

5.9. Hvis Sælgeren ikke opfylder sin forpligtelse til at levere produktet i overensstemmelse med afsnit 5.7 eller 5.8, vil Kunden kontakte dem med henblik på at levere produktet indenfor en passende tidsfrist. Hvis Sælger ikke opfylder sin pligt indenfor fristen, har kunden ret til at træde ud af aftalen.

5.10. Dokumenter relateret til produkterne, specielt faktura, sendes til Kunden af ​Ssælgeren senest to dage efter overtagelsen af ​​produktet.

6. Overførsel af risici

6.1. Hvis produktet er købt på Sælgerens lokationer eller på leveringsstedet, overføres risikoen for skader til Kunden på tidspunktet for overtagelsen af ​​produktet, eller i det øjeblik ordren er ved at blive leveret, og Kunden informeres om, at han kan disponere over produktet.

6.2. Hvis der er aftalt leverandør ved leveringen, overføres risikoen til Kunden, når produktet videregives til den første leverandør i henhold til kontrakten. Hvis Sælger er forpligtet til at videregive produktet på det bestemte sted, overføres risikoen ikke til Kunden, medmindre den videregives til leverandøren på stedet. Sælger er berettiget til at beholde de dokumenter der er relateret til produktet, dette påvirker ikke overførsel af risici. Hvis Forbrugeren er Kunden, overføres risikoen på tidspunktet for overførsel af produktet til dennes hænder. Dette er ikke effektivt hvis forbrugeren kræver transport med en anden leverandør, end den sælgeren tilbyder.

6.3. Risikoen overføres ikke til Kunden, medmindre produktet er mærket i henhold til Kontrakten, med produktmærker, udstyret med dokumenterne, eller Kunden er informeret om enhver anden metode.

6.4. Kunden er forpligtet til at betale Prisen, selvom produktet blev beskadiget eller tabt, efter risici er overført til denne, medmindre tabet og/eller skaden var forårsaget af at Sælgeren overtrådte sine forpligtelser.

7. Defekt ydeevne, garanti, reklamation

7.1 Rettighederne og forpligtelserne for aftalens sider er underlagt loven, især vedtekterne i § 1914 til 1925, § 2099 til 2117 og § 2161 til 2174 i lov n. 89/2012 Sb., Civilloven.

7.2 Kunden inspicerer produktet så hurtigt som muligt efter overførslen af ​​risici og kontrollerer egenskaberne og mængden, samt kontrollerer indpakningen. Hvis der findes en fejl, er de forpligtet til straks at underrette sælgeren eller leverandøren, og Kunden har ret til ikke at overtage produktet. Hvis Kunden overtager det defekte produkt, skal han angive fejlene i protokollen. Hvis de ikke gør dette, udløber deres rettigheder i forbindelse med defekt ydeevne.

7.3 Sælger garanterer over for Kunden, at produktet ikke er defekt ved levering. Ved overtagelsen af ​​produktet:

7.3.1 kan karakteriseres ved de ejendomme der er aftalt af begge parter på, eller ved de ejendomme der er beskrevet af Sælger, eller forventet af Kunden med hensyn til reklame og karakter af produktet, hvis aftalen mangler,

7.3.2 kan bruges til det formål, der er angivet af Sælger eller til det formål, det normalt bruges til

7.3.3 svarer til prøven eller kvalitetsprøven, hvis kvaliteten blev bestemt på denne måde

7.3.4 er af passende mængde, mål eller vægt og

7.3.5 er i overensstemmelse med loven.

7.4 Hvis fejlen opstår inden for seks måneder efter overtagelse, anses den for at være til stede ved overtagelsen.

7.5 Fejlen er den væsentlige overtrædelse af Sælgers forpligtelser, hvis Sælger var klar over eller skulle være opmærksom på at den anden part ikke ville indgå Kontrakten, hvis denne kunne forvente fejlen. I andre tilfælde er det ikke en væsentlig overtrædelse.

7.6 Hvis den defekte ydelse er en væsentlig overtrædelse af Kontrakten, er Kunden berettiget til at anmode om ny levering, reparation, rimelig rabat eller træde ud af kontrakten.

7.7 Hvis den defekte ydelse ikke er en væsentlig overtrædelse af Kontrakten, er Kunden berettiget til at anmode om reparation eller rimelig rabat.

7.8 Kunden er forpligtet til at anmelde fejlen til Sælger umiddelbart efter at denne kunne opdage den, efter at have kontrolleret og taget sig af produktet. Hvis fejlen er skjult, er Kunden forpligtet til straks at anmelde fejlen til Sælger, når denne kunne opdage dejlen, senest to år efter. Ved reklamationen eller umiddelbart efter, informerer Kunden Sælgeren om metoden for den reklamation Kunden valgte. Hvis Kunden ikke gør dette i tide, er denne berettiget til inddrivelse i overensstemmelse med afsnit 7.7, selvom fejlen er en væsentlig overtrædelse af Kontrakten.

7.9 Disse rettigheder kan udføres på Sælgers lokation om muligt, med hensyn til omfanget af de produkter der sælges, eller på det sted hvor produktet er placeret, eller andre lokationer. Ellers skal Kunden gøre brug af sine rettigheder hos den part der er autoriseret til reparationen, som er angivet i certifikatet af Sælgeren, hvis det er tættere på kunden. Reklamationen anses for anvendt på tidspunktet for dens overtagelse.

7.10 Reklamation påvirker ikke Kundens forpligtelse til at betale for produktet. Lovgivningen i § 2108 i borgerloven er ikke effektiv. Dette afsnit kan ikke bruges, hvis Forbrugeren er Kunden.

7.11 Kunden kan hverken træde ud af aftalen eller anmode om en ny levering, hvis denne ikke kan levere produktet i overtagelsestilstand. Dette er ikke gældende:

7.11.1 hvis ændringerne er resultatetet af inspektionen for at finde fejl,

7.11.2 hvis Kunden brugte produktet inden opdagelsen af ​​fejlen,

7.11.3 hvis Kunden ikke forårsagede umuligheden for at genvinde produktet i uændret tilstand, ved aktivitet eller forudgående tilladelse, eller

7.11.4 hvis Kunden har solgt produktet, inden denne finder fejlen, har brugt det eller har ændret produktet ved brug. Hvis det kun sker delvist, tilbagebetaler Kunden kun det, denne kan kræve tilbage og refunderer Sælgeren op til den forlængelse, denne har gjort brug af produktet.

Rettigheder relateret til mangelfuld ydelse, i forbindelse med de juridiske forpligtelser

7.12 Kunden er berettiget til at anvende mangefuldsrettigheden, hvis fejlen opstår i løbet af fireogtyve måneder efter overtagelsen, medmindre det er et produkt til en lavere pris, hvis fejlen er årsagen til den nedsatte pris, slid forårsaget af brug, i tilfælde af et brugt produkt med fejl der er passende for det brug og slid som produktet havde ved overtagelsen eller det antydes af produktets art.

7.13 Hvis produktet ikke har de egenskaber, der er nævnt i afsnit 7.3, kan Kunden kræve endnu et nyt produkt uden fejl, så længe det er rimeligt i forhold til produktets art. Hvis fejlen kun omfatter en del af produktet, kræver Kunden udskiftning af delen; hvis det ikke er muligt, kan kunden trække sig ud af aftalen. Hvis det er urimeligt i forhold til fejlens art, især hvis det er muligt at reparere fejlen, har kunden krav på gratis reparation.

7.14 Kunden er berettiget til at kræve et nyt produkt, udskiftning af delen, også selvom fejlen kan blive repareret, hvis han ikke kan benytte produktet på grund af gentagen forekomst af den samme fejl eller flere fejl på samme tid. I så fald har kunden ret til at trække sig ud af aftalen.

7.15 Hvis Kunden ikke træder ud af aftalen eller anvender retten til et nyt produkt, udskiftning af delen eller reparation, kan han vælge at få rabatten. Kunden er berettiget til at kræve rabatten, selv i det tilfælde hvor Sælger ikke kan levere et nyt produkt, bytte delen eller reparere den, og hvis Sælger ikke reagerer inden for rimelig frist eller reklamationen ville medføre ubehag for Kunden som også er Forbrugeren.

7.16 Kunden er ikke berettiget til at ansøge om dette, hvis han kendte til fejlen eller han forårsagede den.

7.17 Hvis der er angivet en grænse for hvor længe produktet kan bruges til almindelig brug, garanterer Sælger at produktet vil være berettiget til brug i denne tid, eller at det beholder dets egenskaber. Hvis der er flere end én grænse er den længste af disse gældene. Men parternes aftale er prioriteret.

7.18 Rettighederne i forbindelse med den fejlagtige ydelse inden for forpligtelsen i afsnit 7.12 til 7.17, herunder retten til at træde ud af aftalen, i henhold til afsnit 8.4, vil ikke være effektive hvis Kunden er en iværksætter, og det er indlysende at købet er relateret til hans virksomhed ved indgåelsen af ​​Kontrakten.

8. Udtrædelse af kontrakten

8.1. Sælger er berettiget til at træde ud af Kontrakten hvis produktet ikke længere er i produktion, ikke leveres eller hvis prisen har ændret sig væsentligt.

8.2. Hvis der er penge der skal refunderes til Kunden i forbindelse med udtrædelse, refunderer Sælger dem ved hjælp af den metode Kunden benyttede da de betalte.

8.3. Hvis der er givet en gave i forbindelse med Kontrakten, skal der være et gavebrev som er indgået, der angiver at i tilfælde af tilbagekaldelse er dette ikke længere effektivt og at Kunden er forpligtet til at returnere gaven.

8.4. Kunden er berettiget til at forlade Kontrakten i overensstemmelse med afsnit 7.6 og 7.14.

Udtrædelse af Kontrakten af ​​Forbrugeren

8.5. Forbrugeren er berettiget til at forlade Kontrakten inden for fjorten dage. Der er forskellige egenskaber i henhold til kontraktens type:

8.5.1. Hvis det er en købskontrakt, starter forløbet på overtagelsesdagen.

8.5.2. Hvis der er tale om en kontrakt der involverer flere typer af produkter, eller levering af flere dele, starter forløbet på dagen for den sidste levering.

8.5.3. Hvis det er en kontrakt der indebærer regelmæssig levering af produkterne, starter forløbet på dagen for overtagelsen af ​​den første levering.

8.6. Forbrugeren tager i betragtning at de i henhold til statutten i § 1837 i civilloven ikke kan forlade leveringsaftalen, der blev er blevet ændret i henhold til dennes ønske som er forgængelige, eller det produkt, der er pakket ud og ikke muligt at tilbagebetale, levering af lyd- eller videooptagelse eller software der er blevet åbnet, levering af aviser, blade eller levering af digitalt indhold, medmindre det er leveret til den fysiske operatør og blev leveret med tidligere aftale med Forbrugeren, inden kursets afslutning, for udtrædelse.

8.7. Hvis Forbrugeren ønsker at forlade Kontrakten kan de benytte den formular Sælgeren leverer, som er vedlagt betingelserne. Udtrædelsesformularen skal sendes til Sælgers e-mail-adresse: info@metal-shop.dk, den vil blive bekræftet skriftligt til forbrugeren med det samme.

8.8. Udtrædelse skal foretages med det samme og senest indenfor fjorten dage, skal Forbrugeren levere eller videregive det produkt denne har modtaget. Forbrugeren er klar over at han deler omkostninger ved udtrædelse. Produktet skal returneres rent, i originalt omslag, inklusive alt tilbehør og intakt. Hvis produktet ikke er intakt har Sælger ret til ensidigt at anføre erstatningskravet i overensstemmelse med dette stykke.

8.9. Senest fjorten dage efter udtrædelsen skal Sælgeren refundere Forbrugeren alle de midler de har modtaget fra denne, inklusive udgifterne til den billigste transport. Sælger er ikke forpligtet til at refundere Forbrugeren hurtigere, end Forbrugeren har bevist at denne har afsendt produktet, eller at Sælgeren vil modtage det. Forbrugeren accepterer at denne vil blive refunderet med den samme metode, som de benyttede til betaling.

8.10. Forbrugeren er berettiget til at forlade Kontrakten i overensstemmelse med afsnit 5.9.

9. Privat databeskyttelse

9.1. Kundens private databeskyttelse er underlagt lov n. 101/2000 Sb., om beskyttelse af personoplysninger, i overensstemmelse med senere reguleringer.

9.2. Kunden accepterer følgende personoplysninger: Navn og efternavn, faktureringsadresse, identifikationsnummer, momsidentifikationsnummer, e-mail adresse, telefonnummer, kontonummer, IP-adresse (fremover "personoplysningerne")

9.3. Formålet med behandling af personoplysninger er udførelsen af ​​de rettigheder og forpligtelser der er tilknyttet Kontrakten, herunder levering og betaling, tilvejebringelse af brugerkonto og marketingbehov hos Sælgeren. Hvis Kunden ikke accepterer behandling af nogle af personoplysningerne, er det ikke til hindring for indgåelsen af ​​Kontrakten.

9.4. Kundens personoplysninger behandles på ubestemt tid, enten i elektronisk eller skriftlig form.

9.5. Kunden er klar over sin forpligtelse til at udfylde de sande og fuldstændige data ved registreringen af ​​sin brugerkonto. Hvis der er ændringer i disse data er Kunden forpligtet til at informere Sælger herom.

9.6. Sælger er berettiget til at uddelegere behandling af personoplysninger til en tredjemand som behandler. Sælger skal holde Kundens data private, kun leverandør og betaling kan være undtagelser.

9.7. Kunden er berettiget til at tilgå sine personoplysninger. Sælger er berettiget til at opkræve en rimelig pris for behandling af personoplysninger, men disse udgifter må ikke være højere end nødvendigt. Hvis Kunden anser sine personoplysninger for at blive behandlet dårligt eller i modstrid med loven, har Kunden ret til at anmode om forklaring af de behandlede personoplysninger i henhold til afsnit 9.6. Kunden er berettiget til at anmode om afhjælpning af skadelige situationer.

9.8. Kunden er til enhver tid berettiget til at annullere aftalen om behandling af personoplysninger.

Afsendelse af nyhedsbreve og opbevaring af cookies

9.9. Hvis Kunden ikke angiver andet ved bestilling, antager Sælger at denne har accepteret afsendelse af nyhedsbreve i forbindelse med tjenester, produkter eller sælgerens lokationer. Kunden er berettiget til at opsige denne aftale når som helst, dette skal ske skriftligt på Sælgers faktureringsadresse eller via linket i slutningen af ​​nyhedsbrevet.

9.10. Udbyderen informerer Brugeren om, at denne behandler cookies i overensstemmelse med lovgivningen i § 89, stk. 3, i lov n. 127/2005 Sb., af den elektroniske kommunikation, herunder permanente cookie filer, og at Brugeren er enig i dette. Aftalen gælder i 10 år.

9.11. Kunden er berettiget til at annullere sin aftale med behandling af cookies ved at indstille dette i sin browser.

9.12. Udbyderen behandler Brugerens cookies for at forbedre webstedet og personliggøre indhold og reklamer, levere funktioner de sociale medier og analysere besøgshastigheden.

10. Elektronisk registrering af salg

10.1. Sælger er forpligtet til at stille Køber til regnskab for køb foretaget i overensstemmelse med den tjekkiske lov om elektroniske salgsregistre (EET). Sælger er samtidig også forpligtet til at registrere den modtagne betaling online af skatteforvalteren; i tilfælde af en teknisk fejl indenfor 48 timer.

11. Afsluttende forordninger

11.1. Rettighederne og forpligtelserne mellem Sælger og Kunden er underlagt lovgivningen i Tjekkiet, herunder af civilloven.

11.2. Der er ingen moralske adfærdskodekser mellem Sælger og Kunden i henhold til §1816, stk. 1, litra e) i lov 89/2012 Sb., Civilloven.

11.3. I tilfælde af Brugerens registrering er alle betingelserne i statuen § 1752, stk. 1, i civilloven opfyldt og Sælger er berettiget til ensidigt at ændre vilkårene. Dette påvirker ikke de rettigheder og forpligtelser der opstod før ændringerne. Ændringerne skal offentliggøres på Hjemmesiden og/eller via e-mail til Hjemmesidens database. Brugeren er berettiget til at nægte disse ændringer indenfor tre arbejdsdage efter det første login på Brugerkontoen, efter ændringerne (hvis ændringerne er offentliggjort på Hjemmesiden), eller efter levering af mailen til dennes e-mailadresse (hvis ændringerne er offentliggjort via e-mail) samt for at opsige denne forpligtelse indenfor tre dage, hvilket er tid nok til at finde et lignende produkt hos en anden leverandør.

11.4. Sælgerens kontaktoplysninger: Faktureringsadresse METALSHOP.CZ, sro, 174 Bystřice (lokation på det tidligere teglværk), 73995 Bystřice (distriktet Frýdek-Místek), e-mailadresse: sklad@metalshop.cz, telefonnummer: +420 603 214 233.

11.5. EU Kommissionen udarbejdede en platform for udenretslig tvistbilæggelse. Forbrugerne har mulighed for først at løse tvister i forbindelse med onlineordrer uden indblanding fra en dommer. Denne tvistbilæggelsesplatform kan findes på dette eksterne link http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi er dog ikke forpligtet til, og vil ikke deltage i alternative tvistbilæggelser overfor udenretslige (uden domstol) enheder i overensstemmelse med EU-forordningen om onlinetvister(http://ec.europa.eu/odr). Hvis du har en klage over de varer du har modtaget, bedes du kontakte os på info@metal-shop.dk

11.6. Betingelserne træder i kraft den 3.6.2016.

Abonner på vores ugentlige nyhedsbrev